Dynamo Nieuws
Dynamo nieuws

Wijkzorg Amsterdam online

Sinds kort heeft Dynamo het eigenaarschap van de website www.wijkzorg-amsterdam.nl op zich genomen. Buurtinitiatieven, actieve bewoners, vrijwilligers, professionals zorg en welzijn, politie, woningcorporaties, ondernemers en alle andere wijkpartners dragen hun steentje bij aan de zorg en ondersteuning van Amsterdammers en daarmee de leefbaarheid in de wijk. Deze site brengt alle partijen samen en geeft bewoners een overzicht van wat er te doen is en waar ze hulp kunnen vragen. Klik hier voor de pagina over Oost.