Dynamo Nieuws
Dynamo nieuws

Verbond van 100

‘Hoe ondersteunen we Amsterdammers met een hulpvraag op de beste manier? Met dit uitgangspunt werkt sociaal raadsvrouw Rosan Wagenaar in de Dapperbuurt samen met collega’s uit andere organisaties in ‘Het verbond van 100’. Het doel van het verbond is het oefenen met en bijschaven van methoden waarmee de toekomstige buurtteams gaan werken. 

Een van de taken van het Verbond is het uittesten van de methodiek die de gemeente Amsterdam heeft opgezet om meer samen in buurtteams te werken en om te kijken hoe de hulpverlening op elkaar af te stemmen. Rosan: ‘We zijn de samenwerkingen, ook in deze tijd, aan het aanhalen en zitten met ervaringsdeskundigen en mensen vanuit allerlei expertises aan tafel om één hulpvraag op te lossen.’

Een voorbeeld van de manier waarop er intensiever tussen organisaties wordt samengewerkt, is de hulpvraag van een bewoner die via Vroeg erop af, de preventieve hulpverlening van Dynamo, werd aangemeld binnen het buurtteam. Rosan: ‘Deze Amsterdammer had betalingsachterstanden die werden veroorzaakt door gezondheidsproblemen. Eén probleem hangt vaak samen met andere problemen. Binnen ons buurtteam hebben we de taken onderverdeeld en op elkaar afgestemd. Nu wordt de man geholpen door een collega van schuldhulpverlening en krijgt hij ambulante ondersteuning. Omdat in een vroeg stadium is afgestemd en overlegd wie wat oppakt, kunnen we gelijk acties inzetten om te voorkomen dat zijn schulden nog hoger worden. Ook kwam aan het licht hoeveel administratief werk de Amsterdammer moest doen om hulp te krijgen. Soms kreeg hij een verzoek dat hij al van iemand anders had gehad. Nu we intensief samenwerken, komen dit soort dingen aan het licht. Door met elkaar om tafel te zitten, zijn de lijnen kort en wordt hulpverlening beter op elkaar afgestemd.

Het Verbond van 100 in de Dapperbuurt staat niet op zichzelf. In Amsterdam zijn vier verbondsteams, waarvan elk team zich richt op een bepaald onderwerp. De teams werken organisatie overstijgend en het belang van de bewoner staat voorop. In de Dapperbuurt focust het team zich op bewoners met een GGZ achtergrond. Ook in deze tijd is het Verbond actief. Rosan: ‘Een dame die ik recent vanuit het buurtteam ondersteunde vertelde: “Fijn dat iemand me heeft aangehoord en dat we tegelijkertijd actie hebben ondernomen om de regie weer in eigen hand te nemen.” Daar gaat het om!’

Dynamo werkt samen met veel collega-organisaties. Op deze pagina leest u hier meer over.