Dynamo Nieuws
Dynamo nieuws

Veilig opgroeien in Oost

De partners Veilig Opgroeien in Oost, waaronder Dynamo jongerenwerk, zetten zich samen in voor de leefbaarheid en veiligheid in Amsterdam Oost, zodat jeugdigen in Oost veilig opgroeien en het goed gaat. De partners maakten een boekje om hun samenwerking te intensiveren en elkaar makkelijker te kunnen vinden. Het boekje ‘Veilig opgroeien in Oost’ werd deze zomer gepresenteerd.

Een fragment uit het boekje: ‘We hebben hart voor jongeren en hart voor Oost. Dat is de basis van waaruit we samenwerken. We willen dat jongeren op het rechte pad blijven en zich positief ontwikkelen. Voor hun eigen welzijn en dat van de wijk. We maken gebruik van elkaars deskundigheid en werken op basis van vertrouwen, openheid en gelijkwaardigheid.’

Wilt u meer weten over de partners en de rol van het jongerenwerk van Dynamo? Kijk op www.dynamojongeren.nl of neem contact op met teamleider jongerenwerk Oscar Bodelier op OBodelier@dynamo-amsterdam.nl of 06 – 13860390.