Dynamo Nieuws
Dynamo nieuws

Statushouders doen mee

Dynamo draagt met plezier een steentje bij aan een warm welkom voor statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Op verschillende manieren helpen we nieuwe Amsterdammers om wegwijs te worden in onze stad en de Nederlandse samenleving.

‘Zodra vluchtelingen een verblijfsstatus hebben, zijn het voor ons gewoon bewoners van Amsterdam,’ vertelt Mariska van der Linden, coördinator statushouders voor Dynamo. ‘Vluchtelingen hebben vaak net iets meer dan andere Amsterdammers een extra steuntje in de rug nodig om mee te doen. Vanwege taalproblemen, gebrek aan financiën of een traumatische periode in hun leven. Dynamo beweegt ook deze Nieuwe Amsterdammers tot meedoen: door activiteiten te organiseren waar ze elkaar en hun nieuwe buren kunnen ontmoeten, waar ze de taal kunnen leren, maar ook waar ze, indien nodig in hun eigen taal, met hun vragen en problemen terecht kunnen.’

Ook zijn er al nieuwe Amsterdammers die als vrijwilliger aan de slag zijn gegaan. Zo is er een Syrische voetbaltrainer die twee groepen jongeren training geeft in Oud-Oost en is een statushoudster als vrijwilligster aan de slag gegaan op drie buurtpunten van Dynamo, waar ze nu samen met de vaste medewerkers financiële en administratieve vragen afhandelt. Volgend jaar gaat ze een Hbo-opleiding op dit vlak doen. Ook is een buurtbewoner die zowel Arabisch als Tigrinya spreekt en nu een waardevolle rol speelt bij de ondersteuning en werving van statushouders in Oost.

Het Dynamo-welkomstpakket helpt nieuwe Amsterdammers op weg. De sympathieke en ambitieuze Walat gaat naar maatschappelijk werk bij hem om de hoek, de boksschool, voetbalclub Taba en activiteiten voor taal en ontmoeting. Hij wil zich ook verder ontwikkelen in de electrotechniek.

Klik hier https://www.dynamo-amsterdam.nl/nieuwe-amsterdammers/ als u meer wilt weten over de activiteiten en hulp die Dynamo biedt. Kent u Amsterdammers voor wie deze informatie belangrijk is? Stuur deze nieuwsbrief gerust door.