Dynamo Nieuws
Dynamo nieuws

Pluim voor voorschool Ot en Sien

Voorschool Ot en Sien, een van de vele voorscholen van Dynamo, kreeg onlangs complimenten van de GGD Amsterdam, toezichthouder op het subsidiebeleid voorschoolse educatie Amsterdam. De GGD hield een kwaliteitsonderzoek op de locatie, prijst het pedagogisch klimaat en stelt dat de beroepskrachten de emotionele veiligheid waarborgen. Uit het inspectierapport: Zo worden op vaste momenten liedjes gezongen, waardoor de kinderen weten wat er van hen wordt verwacht. Wanneer de kinderen het buitenspeelgoed moeten opruimen, zingen de beroepskrachten bijvoorbeeld: ’turelureluur, alles naar de schuur’ en alle kinderen helpen actief mee met opruimen. Voordat de kinderen naar binnen gaan, wordt er nog een bewegingsliedje gezongen, waar alle kinderen enthousiast aan meedoen. Op deze manier wordt tevens de motorische ontwikkeling gestimuleerd.’

Meer informatie over onze werkwijze en onze locaties in Amsterdam is te vinden op www.dynamopeuters.nl.