Dynamo Nieuws
Dynamo nieuws

Oost Actief wérkt

In samenwerking met het WPI (Werk, Participatie en Inkomen) voert Dynamo het project ‘Oost Actief’ uit, gericht op Somalische Amsterdammers. Het bieden van maatwerk aan deze groep blijkt goed te werken.

De Somalische doelgroep was en is soms moeilijk te bereiken in Amsterdam. Daarom hebben Dynamo en het WPI voor een alternatieve aanpak gekozen, die uitgaat van maatwerk en het bieden van laagdrempelige hulp. Dat deze aanpak werkt, blijkt uit het feit dat deelnemers aan het project nu goed weten waar ze in de wijk terechtkunnen voor hulp en ondersteuning, maar ook waar het buurtcentrum en de bibliotheek zijn. Ook zijn drie deelnemers van het project doorgestroomd naar een betaalde baan.

Kinderen zijn meer gaan sporten door een bijdrage van het Jeugdsportfonds om de lidmaatschappen van sportverenigingen te kunnen bekostigen. Door weerbaarheids- en mindfulnesstrainingen hebben deelnemers geleerd om een meer pro-actieve houding aan te nemen. Daarnaast komt een groep Somalische moeders wekelijks bij elkaar om ervaringen over hun leven en de opvoeding uit te wisselen.

Vooral de opvoeding is dankzij de bijeenkomsten bij Oost Actief in een ander licht komen te staan: van fysiek naar verbaal, waardoor de kloof tussen het opvoeden in Nederland en in Somalië kleiner lijkt geworden. Verder zijn er oudkomers die nieuwkomers coachen om sneller te kunnen aarden en mee te doen in Amsterdam-Oost.