Dynamo Nieuws
Dynamo nieuws

Mantelzorger, zorg ook goed voor jezelf

Veel mensen die voor een naaste zorgen, zijn daar zo druk mee dat ze soms vergeten om goed voor zichzelf te zorgen. Zo kunnen ze overbelast raken. Wat kunnen we doen voor deze groep? Met deze vraag in het achterhoofd startte Dynamo in samenwerking met Markant een pilot op IJburg om mensen die met klachten bij hun huisarts komen, te stimuleren om ondersteuning en hulp te vinden.

Huisartsenpraktijken krijgen veel overbelaste mantelzorgers op hun spreekuur. Om meer mensen te kunnen helpen, is er het initiatief genomen om de doorstroom vanuit de zorg naar voorzieningen vanuit het welzijnswerk makkelijker te maken. Pieter Zanen, een van de mantelzorgconsulenten van Dynamo, is positief over de pilot, die in januari is gestart. ‘Naast het helpen van mantelzorgers is een van de doelen het ontlasten van huisartsen. Als zij merken dat ze met een mantelzorger te maken hebben, kunnen ze de patiënt met ons in contact brengen. Wij pakken het op en houden de huisarts op de hoogte van de ontwikkelingen die iemand maakt. De huisartsen waren enthousiast om te worden getraind door onze collega’s van Markant. Sommigen gaven aan dat het ze de ogen heeft geopend.’ Inmiddels zijn de eerste mantelzorgers doorverwezen via de huisartsen. Momenteel wordt samengewerkt met vier praktijken van de Samenwerkende Artsen Gezondheidscentra (SAG) op IJburg. Pieter Zanen: ‘Na deze start willen we gaan kijken of we het verder uit kunnen bouwen.’

Bent u mantelzorger? Of zorgt iemand anders voor u? Dan kunt u bij ons terecht voor hulp. Dynamo heeft mantelzorgconsulenten in Amsterdam Oud Oost, Watergraafsmeer en IJburg. Zij helpen u graag!

Kijk op http://www.dynamo-amsterdam.nl/mantelzorg en www.mantelzorgamsterdam.nl.