Dynamo Nieuws
Dynamo nieuws

Jongerenwerk en weerbaar opgroeien

Het is niet voor iedere Amsterdamse jongere weggelegd om rustig en zonder al te heftige problemen op te groeien. Een deel van de jeugd heeft extra steun nodig. Sommige jongeren zijn kwetsbaar doordat ze problemen hebben, bijvoorbeeld thuis in het gezin, op het gebied van leren, werken, sociale relaties en zelfredzaamheid.

Het aantal jongeren met problemen neemt toe, de problematiek wordt zwaarder en de inzet van jeugdzorg stijgt. De criminaliteit onder jongeren verhardt en verjongt. De polarisatie onder jongeren neemt toe, iets wat onze werkers dagelijks zien in hun werk met jongeren.

De noodzaak om versterkt in te zetten op jongerenwerk, straathoekwerk en de preventie van jeugdcriminaliteit is dan ook groter dan ooit. De samenwerkende organisaties voor jongeren (Dynamo, Combiwel, DOCK, Swazoom, The Mall, Volksbond en Streetcornerwork) zijn dan ook verheugd met de beleidsbrief Positief Perspectief: weerbaar opgroeien in Amsterdam die wethouder Kukenheim onlangs naar de gemeenteraad heeft gestuurd en de 12 miljoen euro extra die beschikbaar komt om jongeren te ondersteunen.

Klik HIER voor meer informatie.

Een voorbeeld van een project waar we bij Dynamo Jeugd en Jongerenwerk trots op zijn is #IKBENMEERDANDAT. Het is een hart onder de riem voor kwetsbare jongeren. In zes portretten spreken jongeren zich uit over verschillende thema’s waar een taboe op rust zoals etnische profilering, discriminatie, tienermoederschap, LHBTQI. Klik HIER voor de versterkende verhalen van #IKBENMEERDANDAT