Dynamo Nieuws
Dynamo nieuws

Jongerenwerk Dynamo start campagne tegen seksueel geweld

Het jongerenwerk van Dynamo is onlangs gestart met een online campagne tegen seksueel geweld. Veel jongeren van alle genderidentiteiten hebben op verschillende manieren te maken met seksueel geweld. ‘Met deze campagne willen we bewustwording creëren en jongeren empoweren om met elkaar over dit onderwerp in gesprek te gaan,’ vertelt jongerenwerker online Valérie Wallenburg.  ‘We willen vooral laten weten dat jongeren die hier slachtoffer van zijn, er niet alleen voor staan. Ook willen we benadrukken hoe belangrijk het is om je uit te spreken en om hulp te vragen.’

Kijk voor meer informatie op de site van Dynamo Jongeren