Dynamo Nieuws
Dynamo nieuws

Jongerenwerk bespaart geld

Jongerenwerk in gemeenten kan de Nederlandse schatkist veel geld besparen. Dat blijkt uit onderzoek van Participe Advies in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wat het financiële effect is van jongerenwerk is voor het eerst onderzocht door middel van een maatschappelijke Business Case (mBC). Door de preventieve inzet van jongerenwerk is zorg niet altijd (direct) nodig. Dit maakt dat  jongerenwerk een belangrijke bijdrage levert aan het beheersen van zorgkosten. Uit het onderzoek blijkt ook dat jongerenwerk sociale cohesie in wijken versterkt. Jongerenwerk bevordert verbintenis tussen jongeren en buurtbewoners, waardoor zij sneller aansluiten bij elkaars activiteiten. Actief bijdragen aan de wijk heeft positieve effecten op de ontwikkeling van jongeren: hun persoonlijke vaardigheden en zelfvertrouwen groeien hierdoor.

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek.