Dynamo Nieuws
Dynamo nieuws

Jongeren schuldenvrij van start

In februari is het project ‘Jongeren schuldenvrij’ vanuit de gemeente Amsterdam van start gegaan. In dit project krijgen jongeren de kans om sneller van hun schulden af te komen en met een schone lei te beginnen.

De gemeente neemt een deel van de schulden van de jongere over. Daar staat tegenover dat de jongere meewerkt aan een begeleidingsplan met afspraken over werk, opleiding en het aflossen van de schuld. De Kredietbank van de gemeente onderhandelt met de schuldeisers over de schuld en koopt de schulden af.

De jongere betaalt de restschuld in maximaal drie jaar naar draagkracht aan de gemeente terug en krijgt bedragen kwijtgescholden als hij of zij zich inspant om werk en opleiding te vinden. Hierdoor kan de terugbetaling worden teruggebracht naar twee jaar.

Ben of ken je een jongere met schulden? Meld je dan zo snel mogelijk bij de jongerenschuldhulpverlening van Dynamo. Klik hier voor meer informatie. Stuur deze informatie gerust door aan mensen die het nodig hebben.

Zie bericht Facebook Dynamo beweegt tot meedoen (4 feb):
#wethoudermoorman heeft een aanpak schuldenvrije toekomst voor jongeren gelanceerd. #Jongerenschuldhulp van Dynamo heeft jongeren in traject bereid gevonden om hun verhaal te doen. De #volkskrant heeft jongeren geinterviewd waarbij een van hen een gesprek voor een baan bij de NS kreeg aangeboden. Ook zorgen over geldzaken? Hoe eerder je contact met ons opneemt, hoe beter. We helpen je om van je schulden af te komen.

Zie bericht Facebook Dynamo beweegt tot meedoen (5 feb):
#wethouderMoorman heeft een aanpak schuldenvrije toekomst voor jongeren gelanceerd. #Jongerenschuldhulp van Dynamo heeft jongeren in een schuldhulp-traject bereid gevonden om hun verhaal te doen. Afgelopen zaterdag het interview met een jongere van Dynamo in NRC.
www.nrc.nl/nieuws/2020/01/30/schulden-zijn-nooit-alleen-een-financieel-probleem-a3988596