Dynamo Nieuws
Dynamo nieuws

In Beeld: Onze voorscholen weer open

De peuters en onze pedagogisch medewerkers vinden het een feestje dat de voorscholen weer open zijn. Het samen zijn en spelen van de kinderen, het weer oppakken van het dagritme; we doen alles natuurlijk met inachtneming van alle richtlijnen van het RIVM. De kinderen zijn er al helemaal aan gewend om extra vaak de handen te wassen en de ouders en onze medewerkers houden de nodige fysieke afstand.

Uw peuter is ook van harte welkom op de voorschool.

Kijk op www.dynamopeuters.nl voor meer informatie.