Dynamo Nieuws
Dynamo nieuws

GGZ in de wijk: mens tussen mensen

Samen optrekken om de wijk toegankelijk en ontvankelijk te maken voor bewoners in een kwetsbare positie. Dat is de kern van het samenwerkingsverband GGZ in de Wijk. In Amsterdam Zuid werkt Dynamo samen met GGZinGeest, TEAMED en stadsdeel Amsterdam Zuid om ervoor te zorgen dat bewoners met een psychische of psychiatrische beperking zich welkom voelen en mee kunnen doen. Sinds kort is er een handboek over GGZ in de wijk. Vanuit Dynamo werkte GGZ Coach Welzijn Moni Hanasbei mee aan dit boek. Moni: ‘Het handboek geeft richting en beschrijft de bouwstenen van GGZ in de wijk.’

Het boek is gratis te downladen: www.movisie.nl/publicatie/mens-tussen-mensen

Op de pagina van Dynamo kunt u meer lezen over GGZ in de wijk: www.dynamo-amsterdam.nl/ggz-in-de-wijk/