Dynamo Nieuws
Dynamo nieuws

Gezamenlijke campagne om mantelzorg onder de aandacht te brengen

Sinds maandag 4 november hangen er opvallende posters in Amsterdam Oost. Er zijn vier verschillende posters. Nora, Els, Adam en Sam vertellen wat hen mantelzorger maakt. We willen met deze posters mensen bereiken die ons nog niet kennen of nog niet de stap hebben gezet om hulp te zoeken. De posters hangen op onder andere kledingbakken, maar ook bijvoorbeeld bij toiletten in restaurants.

Mantelzorger? Je staat er niet alleen voor!

Naast de posters hebben we ook op 30 verschillende locaties in Oost speciale graffiti gespoten. Dit is speciale graffiti die na een aantal weken vanzelf verdwijnt én milieuvriendelijk is.

Dag van de Mantelzorger

Op maandag 11 november vieren we de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag zijn er verschillende activiteiten in Oost waarbij wij de mantelzorgers in het zonnetje zetten. Tijdens deze dag rijdt er ook een speciale fiets met onze posters door heel Oost.

Campagne

Dit is een gezamenlijke campagne van Civic Amsterdam met Dynamo.
Mantelzorgers in de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied kunnen terecht bij Civic.
Mantelzorgers uit Oud Oost, Watergraafsmeer en IJburg kunnen terecht bij Dynamo.

U ziet hier wat Dynamo doet voor mantelzorgers.