Dynamo Nieuws
Dynamo nieuws

De samenhang tussen welzijn en schulden

Amsterdammers die schulden hebben, ervaren veel stress. Maar de drempel om hulp te zoeken is vaak hoog. Daarom werkt Dynamo in Oost samen met schuldhulpverlening en is er bij een intakegesprek zowel een cliëntondersteuner van Dynamo aanwezig als een schuldhulpverlener.

Marjolein Lucken, Dynamo’s cliëntondersteuner op IJburg, merkt vaak dat mensen in eerste instantie weerstand hebben tegen hulpverlening. ‘Hierdoor wordt de drempel om hulp te vragen steeds hoger, waardoor problemen dreigender worden. Toch is het mij nu meerdere keren gelukt om iemand te bewegen zich aan te laten melden bij schuldhulpverlening en na gesprek met schuldhulpverlening, cliënten in budgetbeheer te laten gaan of om zich onder bewind te laten stellen. Als dit soort trajecten zijn opgestart, ervaren bewoners veel meer rust en energie om andere zaken aan te pakken en geven zij aan achteraf blij te zijn met de keuze wel hulpverlening in te schakelen. Ze zijn over het algemeen blij dat wij hun ‘schaduw’ zijn; uitleggen, meedenken, meeluisteren bij gesprekken en verhelderen.’

Geluksmomenten
Financiële problemen staan nooit op zichzelf, maar hebben ook gevolgen voor de gemoedstoestand en het welzijn. Stress over de financiële situatie veroorzaakt soms spanningsklachten en lichamelijke pijn. Marjolein: ‘Het is vaak zo dat de cliënt echt wel wil, maar dat het gewoonweg niet lukt omdat de energie ontbreekt. Ik help de cliënt met het ordenen van zaken en laat iemand prioriteiten stellen, zodat er een overzicht komt van wat er speelt. Ook richt ik mij op andere zaken dan financiële problemen, bijvoorbeeld toeleiding naar opvoedondersteuning, activiteiten of het vermeerderen van geluksmomenten.’

‘Deze momenten zijn nodig om het vaak zware traject vol te houden. Soms houdt dit ook in dat ik een fonds aanvraag of help aanmelden bij de Voedselbank om wat ruimte te creëren in het budget. Dit soort toekenningen zorgt ervoor dat iemand ook meer vertrouwen krijgt in de hulpverlening. Natuurlijk bestaat er altijd een kans op afwijzing door een fonds, maar in dit soort gevallen blijf ik naast iemand staan om mee te denken over een andere oplossing. Ondanks een eventuele afwijzing, zijn mensen vaak alleen al dankbaar voor de tijd, moeite en aandacht die je hen geeft.’

Woont u in Amsterdam Oud-Oost, Watergraafsmeer of IJburg? Heeft u vragen over geld? Of heeft u geldproblemen? Kom langs bij Dynamo.