Dynamo Nieuws
Dynamo nieuws

Convenant Amsterdams Taalakkoord

Een Amsterdam met oude en nieuwe Amsterdammers die de Nederlandse taal snel leren beheersen, hun zaken financieel zelfstandig kunnen regelen en digitaal vaardig zijn. Dat is het streven van Dynamo, de Gemeente Amsterdam en vele andere partners.

Om dit ideaal praktisch haalbaar te maken, tekenden Gury Douma, directeur van Dynamo en Marjolein Moorman, wethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering het Taalakkoord Amsterdam. Dit akkoord is gericht op taalvaardigheid, en financiële en digitale vaardigheden. Onder laaggeletterdheid wordt een lage taal-, reken- en digitale vaardigheid verstaan. Laaggeletterdheid belemmert het mee kunnen doen aan de arbeidsmarkt en de samenleving. De bijeenkomst vond plaats in de collegebankjes van het UMC op de locatie VUMC.

Dynamo organiseert veel activiteiten om de taalvaardigheid van Amsterdammers te verbeteren. Deze zijn te vinden op dynamo-amsterdam.nl.