Dynamo Nieuws
Dynamo nieuws

Betere ondersteuning mantelzorgers

Kunnen we via de huisartsenpraktijk mantelzorgers bereiken? En ze helpen aan ondersteuning van de maatschappelijk dienstverlener of welzijn? Vier huisartsenpraktijken in IJburg werkten mee aan een pilot met Dynamo en het expertisecentrum van Markant (centrum voor mantelzorg) om dit te onderzoeken. Het leverde positieve resultaten op.

Dynamo kon dankzij de verwijzingen van de huisartsen meer mantelzorgers ondersteunen. De huisartsen voelden meer ruimte om mantelzorg bespreekbaar te maken, omdat zij wisten welke ondersteuning beschikbaar was.

De huisartsenpraktijk is een plek waar veel zorgvragers met hun mantelzorgers komen. Huisartsen zijn zich er niet altijd van bewust dat zij met een (overbelaste) mantelzorger te maken hebben en dat deze steun nodig kan hebben. Meestal gaat het verlenen van mantelzorg goed. Het geven van mantelzorg kan zelfs gelukkig maken. Soms gaat het niet goed. Dan raken mantelzorgers zwaar- tot overbelast en worden zij zelf patiënt.

Pilot op IJburg
Op IJburg werken Dynamo en huisartsen/POH’ers al samen via het project Welzijn op Recept. Het signaleren en preventief helpen van (overbelaste) mantelzorger is weer een heel ander verhaal. Daar moest via dit project extra op geïnvesteerd worden.

Posters in de wachtkamer, informatie voor mantelzorgers en nauwe samenwerking met de maatschappelijke dienstverlening over verwijzingen en terugkoppeling waren onderdelen van de pilot. Dynamo heeft geïnvesteerd in het persoonlijk contact met de huisartsen/POHers om dit onderwerp goed onder de aandacht te krijgen. Tijdens informatiebijeenkomsten werden de huisartsen en praktijkondersteuners geïnformeerd over mantelzorg en bijbehorende problematiek: Wat zijn kwetsbare groepen mantelzorgers? Wat zijn signalen van overbelasting? Waar en met welke vragen kunnen mantelzorgers worden verwezen voor ondersteuning?

Resultaten
De pilot heeft daadwerkelijk tot meer verwijzingen geleid vanuit de huisartsenpraktijk naar de mantelzorgconsulenten van Dynamo. Huisartsen en praktijkondersteuners geven aan alerter te zijn op de aanwezigheid van mantelzorgers en mogelijke signalen van overbelasting en voelen zich comfortabeler om mantelzorg bespreekbaar te maken.

Tijdens een van de bijeenkomsten zei een huisarts: ‘Soms had ik wel in de gaten dat iemand een mantelzorger was, maar was ik huiverig om dat te bespreken. Ik dacht “dat maakt zoveel los en ik heb maar 10 minuten.” Nu heb ik meer handvatten om het gesprek over het mantelzorgen aan te gaan, weet ik wanneer ik mantelzorgers moet verwijzen en dat ze bij een mantelzorgconsulent van Dynamo goed worden ondersteund.’

Meer aandacht
De maatschappelijke dienstverleners in Amsterdam, waar Dynamo onderdeel van uitmaakt hebben per wijk een Mantelzorgsteunpunt waar mantelzorgers terecht kunnen voor individuele ondersteuning. Deze zijn terug te vinden op de website www. mantelzorgamsterdam.nl. Weten welke voorzieningen Dynamo biedt voor mantelzorgers? Kijk op https://www.dynamo-amsterdam.nl/mantelzorg