Dynamo Nieuws
Dynamo nieuws

5 jaar dagcentrum Kraaipan

Het dagcentrum van de Kraaipan in Amsterdam Oost bestaat in oktober vijf jaar. Ons centrum is een tweede thuis voor ouderen met beginnende klachten van vergeetachtigheid of lichamelijke beperkingen. Onze bezoekers ervaren ons dagcentrum als een vertrouwde plek waar ze samen activiteiten doen, van zingen tot bewegen, waar ze zichzelf mogen zijn en waar ze lotgenoten ontmoeten. Ook familie, vrienden en kennissen zijn van harte welkom om mee te doen met de activiteiten. Het dagcentrum is een unieke samenwerking tussen de zorg van ZGAO en het welzijnswerk van Dynamo. Als professionals en vrijwilligers werken we als één team en bieden we een vertrouwde plek voor ouderen waar de begeleiders Nederlands, Turks en Marokkaans spreken. Omdat mensen met geheugenverlies hun tweede taal (Nederlands) vaak verliezen en nog wel hun eerste taal (Turks, Marokkaans) spreken, hebben zij hun eigen groep. De verschillende groepen komen ook regelmatig samen. Klik hier voor meer informatie.